فرم درخواست همکاری تعمیرکاران عزیز

همکار گرامی از پیوستن شما به مجموعه بزرگ تعمیرکار آتاسرویس بسیار خرسندیم.

لطفا فرم درخواست همکاری به عنوان سرویس کار را با دقت و بصورت کامل تکمیل کنید تا در اولین فرصت برای مصاحبه حضوری با شما تماس بگیریم

همچنین می بایست مدارک زیر را در روز مراجعه حضوری همراه خود داشته باشید: مدرک تحصیلی یا مدارک دوره های آموزشی فنی حرفه ای ، اصل شناسنامه و کارت ملی